02

POJEMNIKI OBROTOWE

POJEMNIKI OBROTOWE

Pojemniki z obrotowym systemem sztaplowania układają się jeden na drugim tworząc stabilny stos, natomiast puste pojemniki przy obrocie o180 stopni wkładane są jeden w drugi, co pozwala na redukcję objętości przy transporcie i magazynowaniu pustych pojemników.